Ove A. Bjerkan

Lege, MD

Dr. Bjerkan er en av Norges mest erfarne leger innen Botulinumtoksin og Fillere. Han har gjennomført over 30.000 behandlinger, og har de siste årene undervist over 1000 Leger og Sykepleiere i Norge.

Som en av landets mest erfarne injeksjonsspesialister så er Dr. Bjerkan mest opptatt av god og riktig pasientbehandling. Dette er han flink til å formidle videre til elevene for å skape sunne og gode holdninger til fremtidens behandlere.

Dr. Bjerkan slipper i løpet av siste del av 2024 to fagbøker innen Botulinumtoksin og fillerbehandlinger, som blir de to første bøkene innen dette fagfeltet.

Han jobber i dag som fagansvarlig for Fillox-klinikkene, i tillegg til å være ansvarlig for over 20 større klinikker rundt i Norge.