Sykepleiere eller annet helsepersonell som utfører injeksjonsbehandlinger trenger en ansvarlig lege, da disse behandlingene involverer bruk av legemidler som Botulinumtoksin og Hyaluronidase. Disse legemidlene må rekvireres av en lege til pasienten, og det må også gjennomføres en obligatorisk konsultasjon med legen før behandlingen starter. Vanlig praksis er å gjennomføre denne konsultasjonen via elektronisk kommunikasjon, siden legen ikke fysisk er til stede på klinikken din.

Dette er den praksisen alle klinikker i Norge følger, og det er den eneste lovlige måten å håndtere bruk av legemidler i praksis.

Vi tilbyr alle våre studenter en ansvarlig lege etter at de har fullført kurset, forutsatt at vi vurderer at de jobber på en forsvarlig måte og er opptatt av å holde seg innenfor rammene av det vi definerer som vanlig og seriøs praksis.

Når du melder deg på kurs, gi oss beskjed om at du også trenger en ansvarlig lege, så ordner vi kontrakten og alt det administrative i forkant av kurset, slik at du er klar når du er ferdig med kurset.

Start opplæringen i dag

Hvis du ønsker å bli kurset av Norges ledende tilbyder, og få den faglige tyngden og kompetansen som du trenger, er vi riktig valg for deg.