FILLERS GRUNNKURS OG BOTOX GRUNNKURS

 

FILLER GRUNNKURS

Hudfillere består av kunstig hyaluronsyre, som er den viktigste grunnsubstansen i kroppens bindevev. Hyaluronsyrens fysiologiske betydning er i første rekke at den hindrer passasjen av væske og faste partikler gjennom bindev