top of page

Komplikasjonskurs innen injeksjoner

 

Lær om komplikasjoner innen fillerinjeksjoner med bruk av Hyalase.

 

Hyalase er et legemidder som brukes som antidot mot hyaluronsyrefillere, og er nødvendig å ha i klinikken vis du ønsker å jobbe med fillerbehandling.

 

Hyalase kan brukes til mer enn bare akutte situasjoner hvor det er fare for iskemi. Ved korrekt bruk kan Hyalase også injiseres i små doser for å korrigere skjevheter eller uønsket volumdannelse etter injisering av filler. 

 

Hyalase har ikke markedsføringstillatelse i Norge, og lege må derfor søke om godkjenningsfritak for å skrive ut Hyalase. Når ansvarlig lege søker om dette underskriver han/hun også på at hun kjenner godt til legemiddelet og tar ansvaret for bruken.

 

Dette er det dessverre mange som ikke gjør og Hyalase blir i de fleste tilfeller gitt feilaktig eller dosert feil, noe som medfører komplikasjoner for kunden.

 

Vi vil på kurset gå gjennom: 

- Lovverk for bruk av Hyalase, både for leger og sykepleiere. 

- Bruk og riktig dosering.

- Komplikasjoner og evt kontraindikasjoner. 

- Praktisk trening på modell. 

 

Etter kurs vil du få kompetansebevis som beskriver din gjennomgåtte kunnskap om Hyalase. 

Komplikasjonskurs

kr4,500.00Pris

  Hvorfor velge oss?

  Amabilis Academy er den ledende aktøren innen kosmetiske injeksjoner i Norge. Vi mener at undervisning med hovedvekt på praktisk undervisning er det som fører til at du blir en dyktig behandler. 

  Utdanningskurve

  Utdanningen vår er lagt opp til at du må gjennomføre et utdanningsforløp. Du starter med Grunnkurs og bygger på med mer avanserte kurs og ender opp med masterclass kurs som bekrefter din ekspertise innen kosmetiske injeksjoner. 
   

  Kurs og diplom

  Etter endt kurs vil du motta kursbekreftelse som dokumenterer din erfaring og kunnskap innen kosmetiske behandlere. 
   

  Etter endt utdanning

  Etter endt utdanning vil vi følge deg opp for å sikre at du føler deg trygg for å behandle kunder alene. Du vil også få tilgang til materiale for å kunne praktisere selv, samt informasjon og hjelp til å skagge forbruksmateriell og produkter til behandling.
   

  bottom of page