KURS I BERGEN

Vi har over lengre tid hatt etterspørsel etter kurs i Bergen og på vestlandet. Vi har derfor bestemt oss for å arrangere flere kurs i bergen fremover

Sted: Hotel Citybox - Bergen

Tid: Kl 10.00 - 16.30 hver dag

Når:

04.Juli - Botox Grunnkurs

05.Juli - Botox Avansert

06.Juli - Filler Grunnkurs

07.Juli - Filler Leppekurs

08.Juli - Filler Volumkurs

For hvem: Leger, Sykepleiere og Tannleger

Pris: kr 35 000,-

Alle kurs kan også tas som enkeltkurs. Se pris under.

På våre kurs i Bergen må kursdeltakere selv ha med modeller .

AVANSERT BOTOX ANATOMIKURS

Filler Grunnkurs - Bergen

Pris kr 8 000,-

FILLERS GRUNNKURS

 

HUDFILLER

Hudfillere består av kunstig hyaluronsyre, som er den viktigste grunnsubstansen i kroppens bindevev. Hyaluronsyrens fysiologiske betydning er i første rekke at den hindrer passasjen av væske og faste partikler gjennom bindevevet. Siden slutten av 90 - tallet har man brukt kunstig hyaluronsyre til å erstatte tapt volum i ansiktet, men også får å tilføre volum der man av genetiske årsaker har noe mindre volum enn hva kunden ønsker seg. 

 

Produksjonen av kustig hyaluronsyre er en vanskelig prosess, og den må kryssbindes for at man skal kunne oppnå ønsket effekt. Det er derfor stor forskjell på produktene hos de ulike produsentene, men også stor forksjell på de ulike produktene som en produsent lager, da de brukes i forskjellige områder av ansiktet etter ulike indikasjoner. 

 

KOSMETISKE INJEKSJONER

Det finnes mange områder i ansiktet som man kan fylle med hyaluronsyre for å forme, skulturere og løfte. Men de viktigste områdene hvor vi bruker hudfillere er i midtre del av ansiktet (mellom øyne og munn), da det er her vi ser at huden følger gravitasjonen og beveger seg nedover. 

 

På grunnkurset så vil du lære å behandle nasolabial og marionettlinjer som er et direkteresultat av av huden i kinnene har sunket nedover og lager disse foldene. Ved å injisere hudfillere vil vi kunne gi et mye mildere uttrykk i ansiktet som gir en fin anti-aging effekt. 

 

PRAKTISK KURS

Amabilis Academy tilbyr alltid praktiske kurs der vårt motto er at du lærer under praktisk arbeid, og vi tar også mye av teorien på behandlingsrommet, da vi vet det er stort læringsutbytte av å tegne og forklare på et levende ansikt. 

Vi benytter oss alltid av det produktet vi anbefaler deg å bruke, og vi er stolte av å være en uavhengig kursholder som du kan stole på.

 

 

DIPLOM OG SERTFIKAT

Alle kursdeltagere mottar etter kurset diplom som bekrefter din kunnskap og erfaring. Vi vil også sette deg i kontakt med leverandører som hjelper deg å komme i gang med behandling og gi deg praktisk utstyr som prpdukter,  journaler, brosjyrer etc.

 

Alle dagskurs og intensivkurs hos oss kan avbestilles med full refusjon inntil 3 uker før kursstart, etter dette refunderes ikke betalt kursavgift.

Filler Leppekurs 

Pris kr 8 000,-

HUDFILLER

Hudfillere består av kunstig hyaluronsyre, som er den viktigste grunnsubstansen i kroppens bindevev. Hyaluronsyrens fysiologiske betydning er i første rekke at den hindrer passasjen av væske og faste partikler gjennom bindevevet. Siden slutten av 90 - tallet har man brukt kunstig hyaluronsyre til å erstatte tapt volum i ansiktet, men også får å tilføre volum der man av genetiske årsaker har noe mindre volum enn hva kunden ønsker seg. 

 

KOSMETISKE INJEKSJONER

 

På grunnkurs leppe vil vi går grundig gjennom anatomi, injeksjonsteknikker, forsiktighetsregler og komplikasjoner. Du vil her lære om teknikker som gjør deg i stand til å forme en leppe som kundene blir fornøyd med. Vi vil gå gjennom de grunnleggende elementene i leppebehandling. Du vil etter endt kurs kunne utføre enkle behandlinger selv.

Filler Volumkurs

Pris kr 8 500,-

HUDFILLER

Hudfillere består av kunstig hyaluronsyre, som er den viktigste grunnsubstansen i kroppens bindevev. Hyaluronsyrens fysiologiske betydning er i første rekke at den hindrer passasjen av væske og faste partikler gjennom bindevevet. Siden slutten av 90 - tallet har man brukt kunstig hyaluronsyre til å erstatte tapt volum i ansiktet, men også får å tilføre volum der man av genetiske årsaker har noe mindre volum enn hva kunden ønsker seg. 

 

KOSMETISKE INJEKSJONER

Det finnes mange områder i ansiktet som man kan fylle med hyaluronsyre for å forme, skulturere og løfte. Men de viktigste områdene hvor vi bruker hudfillere er i midtre del av ansiktet (mellom øyne og munn), da det er her vi ser at huden følger gravitasjonen og beveger seg nedover. 

På grunnkurs volum vil du lære å tilbakeføre det volumet i kinnene som har gått tapt med tidens aldring og som resultat av gravitasjon. Dette er krevende prosedyrer da filleren legges dypt i huden og på plasseres nøyaktig for å oppnå ønsket resultat. Vi krever dokumentasjon på tidligere erfaring for å delta på dette kurset.

Les vår utdanningsblogg her: www.kosmetiskesykepleiere.no

KONTAKT OSS

Sjøgangen 2, 0252 Oslo
93 68 93 97

kontakt@amabilisacademy.no

 

BLOGG

Besøk vår blogg


 

FØLG OSS PÅ: 

  • Facebook
  • Instagram

Copyright Amabilis Academy